Комментарии
2007-08-27 в 20:20 

Стёпкина мама
Subarasii
Anata-no sashin desu ka?

2007-09-08 в 20:40 

Iie, kono shasin wa watashi no ja arimasen:) Interunetu kara.
Sumimasen, watashi no nihongo warui desu.

     

Загадочная Япония...

главная